Werren · 2 answers · 7mo

Hi! Kalian biasanya kalau lagi banyak pikiran gimana cara kalian buat gak memikirkan hal yang sama?

kalau lagi banyak pikiran banget biasanya aku bakal tidur... atau ngga bakalan me time sih, intinya ngelakuin apapun biar ngga kepikiran :D

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link