Mori · 1y

aku ngefans sama teteh (beneran)

Dari njun ke teteh banget manggilnya lucu deh 🥺☹🥺 ngefans balik sampe pengen uyel uyel

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link