Arga asked 4 months ago

Kenapa emangnya kalau husbuku meninggal emang gaboleh ya kalau meninggal husbuku kenapa boleh meninggal

𝕴 π–œπ–Žπ–‘π–‘ π–•π–—π–”π–™π–Šπ–ˆπ–™ π–žπ–”π–š

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link