Fyord. · 6mo

Pernah mikir gak lalat mandi pake apa?

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link