Saint Lady · 8mo

Menurut kamu seruan gym apa pilates?

Gym buat nyalurin emosi atau marah tapi kalo pilates kan elegance yah, biasanya kalo mau nangis mending pilates. FR PILATES HURT AS HECK when u're not stretchy, slim body girlie. Aku pilih gym🤩

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link