· 6 answers · 5mo

following the bandwagon, mind to tell me your thoughts on this user? <3

aya! :] seingetku, first meeting kita tuh lumayan unik… tapi aku lupa gimana. 😭 aya awalnya keliatan cuek, kaya susah dideketin, tapi ini langsung berubah waktu aya ngedeketin aku duluan! ternyata aya friendly dan lucu banget… thank you for still sticking with me. 💗

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link