𓃠 Yves. · 14 answers · 1y

Tell me what time that you usually going to sleep?

Jam tidur aku lagi keganggu akhir-akhir ini, tapi aku paling kuat nahan ngantuk sampai jam 11. Kalau on jam 12 itu biasanya aku kebangun abis bobo jam 8 hehe (kayak sekarang)

Retrospring uses Markdown for formatting

*italic text* for italic text

**bold text** for bold text

[link](https://example.com) for link